Biochemia krwi – co to jest?


Biochemia jest to krwi to badanie które pozwala na zbadanie osocze pozyskane poprzez odwirowanie pobranej od pacjenta krwi żylnej. Co to jest osocze? Składa się ono w głównej mierze z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek oraz innych ważnych składników i substancji. Jest to powód dlaczego biochemia krwi jest w stanie dokładnie pokazać jak działają poszczególne układy.

Co pokazuje biochemia krwi?

W trakcie biochemii krwi bada się osocze, które uzyskuje się poprzez odwirowanie pobranej od osoby, która poddała się badaniu krwi z żyły. 

Biochemia krwi potrafi dokładnie pokazać w jaki sposób poszczególne układy i działają konkretne narządy. To badanie jesteśmy w stanie wykonać używając czytnik mikropłytek.

Profile w badaniu biochemicznym krwi – sprawdź jakie są

Celem ułatwienia analizy danych i korzystniejszego  zdiagnozowania choroby badania biochemiczne krwi podzielono na podstawowe profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, w nim natomiast oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, w którym oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,oznacza się w nim: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, oznacza się w nim: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w którym oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Możemy również sporządzić jeszcze bardziej szczegółowe profile, na przykład profil alergiczny, reumatyczny, profil dla kobiet, które są w ciąży, dla dzieci a także profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych

Podczas trwania badania biochemicznego krwi wszystkie składniki oceniane są osobno ponieważ dla każdego opracowano normy czy też sprawdza się korelacje tych składników ze sobą. Nie zapominaj, żę te normy mogą się nieco różnić w zależności od laboratorium, gdzie badanie zostało wykonane. Dlatego osoba, na której przeprowadzono badanie nie może sam poddawać analizie wyników badań. Jedynie lekarz ma kompetencje aby wyniki poddać dogłębnej analizie.

Biochemia krwi podczas trwania ciąży – to warto wiedzieć

Badania prenatalne, które są nieinwazyjne obejmują przykładowo biochemiczne badania krwi. Takie badania polegają na tym, aby pobrać krew kkobiety ciężarnej oraz zbadać w niej stężenia pewnych składników i substancji. Poziom niektórych z nich które znajdują się we krwi kobiety w ciąży świadczy o jakichś wadach płodu. Połączenie badań biochemicznych kobiety w ciąży z jej wiekiem pomaga specjalnemu programowi komputerowemu policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób wrodzonych płodu. Takie badanie jest przesiewowe, czyli każda ciężarna może je wykonać. Niestety ale w Polsce przeprowadzenie takich badań jest  możliwe na NFZ tylko jeżeli lekarz podejrzewa, że mogą występować poważne wady letalne płodu.

Warto również dodać że badania biochemiczne krwi u kobiet ciężarnych zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A – wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej jest wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – ten test to połączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży oraz testu potrójnego w 15.–20. tygodniu ciąży.