Budownictwo w Krakowie – czym się wyróżnia?


Dla niektórych ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o wielkim znaczeniu historycznym. Takim najistotniejszym przykładem krakowskich zabytków jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Przez wiele był on zasadniczą rezydencją polskich królów, a także pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie toczyło się życie artystyczne, polityczne a także intelektualne państwa. Także na Wawelu pochowano ciała polskich królów. Nieco poniżej Wawelu znajduje się Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za symbol Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz obfituje w liczne zabytki. Niewątpliwie Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, dobrze utrzymanymi zabytkami. Należy jednak pamiętać, że Kraków to także nowoczesna architektura. Obecna budynki przeplatają się z wartościowymi zabytkami. Ale czy zestawienie najnowszych budowli z tymi historycznymi zostało zrobione umiejętnie?

Część historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niecodziennym. Znajduje się w nim dużo bezcennych zabytków, a przeniesienie w XVI wieku siedziby królów do Warszawy nie umniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest zasadniczą częścią polskiej kultury i tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą wyższa uczelnia – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było niezwykle istotnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska odcisnął ślad w pod postacią wyjątkowej architektury i sztuki. 

Obecna zabudowa Krakowa

Teraźniejsze budownictwo jest wyjątkowym sprawdzianem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Obecne budynki powinny być kompetentnie wplecione między cennymi historycznymi zabytkami. Inwestorzy przed postawieniem budynku powinni uzyskać odpowienie zezwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie tego miasta. Odpowiednio wkomponowana  nowoczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miejscem, gdzie powstaje wiele współczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa Krakowa wyróżnia się także tym, że biurowce nie są postawione w jednym miejscu, a rozproszone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem także dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Kraków rozwija się także pod względem zielonych terenów. Miasto dąży do stworzenia wielu małych, zielonych miejsc, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli blisko. Tworzy się także coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są bardzo popularne w dużych miastach na całym świecie. Można powiedzieć, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Miasto inwestuje także duże pieniądze w odnowienie istniejących już parków.  

Czy zabudowa Krakowa jest bezładna?

Od pewnego czasu ma miejsce dyskusja na temat niespójnej zabudowy Krakowa. Na pewno zestawienie zabudowy historycznej z zabudową współczesną jest trudnym zadaniem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy pozwolenia na nowe inwestycje nie były wydawane zbyt lekkomyślnie – z pożytkiem dla deweloperów i szkodą dla mieszkańców. Z pewnością pewne działki nie powinny być zagospodarowywane, a planowane są na nich budowy. Inwestorzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają narzędzi, aby uniemożliwić niekorzystne inwestycje. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie wykazano dużo zaniedbań z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zakazano niektórych budów.