Dlaczego adwokat nie może się reklamować?


Bez wątpienia, reklama jest dźwignią handlu oraz stanowi nieodłączny składnik działalności usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, przez co poszukiwanie nowych klientów nie może być sprzeczne z godnością zawodu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować swoje usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a tym bardziej analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format marketingu jest zakazany dla adwokata?

Jeśli chodzi o promowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii a także działalności podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji gazetowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych oraz audycji, które pod pozorem bezstronnej informacji będą służyć promocji adwokata lub jego kancelarii;
  • komentowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania przyciągania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wykorzystywania usług firm zdobywających petentów, natarczywego narzucania własnych usług, a także wszelkich pozostałych prób pozyskiwania petentów z naruszeniem prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelkie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy też reklamowanie osoby adwokata są bezwzględnie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza możliwość zamieszczenia wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Niemniej jednak i w tej materii wprowadza obostrzenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być dokładna, nie może wprowadzać w błąd, a jej forma powinna być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do informowania o wykonywanej pomocy prawnej dla przykładu poprzez zamieszczanie adnotacji na dokumentach firmowych, umieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych czy też zamieszczanie informacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do oznajmiania o swoich preferencjach zawodowych oraz zdolności mówienia językami obcymi. W dodatku zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na obiektach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Powinno się pamiętać, że informacja została dozwolona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę nabywania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Informacje zaczerpnąłem z: Strona www adwokata z Warszawy