Wszystko o dofinansowaniu na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim


Instalacja fotowoltaiczna zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Moduł fotowoltaiczny złożony jest z ogniw fotowoltaicznych, które są połączone szeregowo, zabezpieczone i umieszczone w oprawie. Ogniwa wytwarzane są z mono albo polikrystalicznego krzemu, który dzięki fotoefektowi zmienia energię słoneczną na energię elektryczną, inaczej mówiąc na prąd stały. Falownik przeobraża prąd stały na prąd przemienny, to znaczy na taki, który znajduje się w gniazdkach. W ten sposób wytworzony prąd może być używany od razu, rozliczany w systemie opustów ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć prośbę o dotację na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 10 kW, tylko na poczet własnościowego budynku mieszkalnego. Maksymalna kwota jaką można otrzymać to 30% ceny brutto zakupu i montażu urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim można także składać prośby na dofinansowanie zakupu oraz montażu pompy ciepła. W tym przypadku, podobnie jak przy ogniwach fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% wydatków na urządzenie – maksymalnie 4 000 zł.

Prośby typowo omawiane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń do czasu, aż środki pieniężne zostaną rozdysponowane.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dotacja na instalację fotowoltaiczną może być udzielona jedynie na fabrycznie nowe urządzenia, które posiadają wymagane normy i kwalifikują się do stosowania w Polsce.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na naprawę i zwiększenie mocy urządzeń oraz instalacji, kupno urządzeń używanych, zapłacenie za transport oraz na zapłacenie za zakup nadprogramowego wyposażenia prowadzącego do zregenerowania albo modernizacji posiadanych przez nas maszyn oraz instalacji.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, na której ma być zamontowana instalacja. To może być na przykład wyciąg z księgi wieczystej. Ostateczny wniosek o chęć otrzymania dofinansowania trzeba złożyć w formie pisemnej, z kompletem wymaganych dokumentów, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ewentualnie wysłać pocztą. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, zainteresowany otrzymuje prośbę o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni. Petycje, które nie zostaną skompletowane w tym czasie nie będą rozpatrywane. Niestety nie da się otrzymać dotacji zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.